fbpx

msn

msn

Venda i Lloguer de Propietats

Serveis

Dins de l’Administració de Vertical (pisos, locals, etc) l’experiència acumulada i el constant estudi del mercat immobiliari, ens permet oferir una gestió solvent i eficaç adreçada a la satisfacció tant del venedor, com del comprador del producte, ja sigui com a bé de consum o com a inversió.
Fem una gestió comercial personalitzada, tant si vol vendre com comprar, li buscarem una solució d’acord amb les seves necessitats.
Cercar del llogater més apropiat per a cada immoble.
Comercialització a través de diferents portals immobiliaris i medis publicitaris de primera línia, la nostre web i les xarxes socials.
Elaboració i redacció del contracte.
Comprèn també, tot el procés de negociació i validació de les garanties de pagament aportades.
Contracte realitzat contemplant en tot moment la legislació vigent.
Excepte pacte o indicació contraria, aquest procés es realitzarà sense cost per als nostres clients, sempre repercutit al arrendatari.

Lloguer de pisos.
Lloguer de locals comercials i magatzems.
Lloguer d’oficines i despatxos.
Lloguer de places d’aparcament.
Redacció i tramitació de contractes d’arrendament i pròrrogues.
Constitució de fiances.
Aplicació d’augments i repercussions.
Gestió de serveis i subministraments de la finca.
Gestió de tributs (IVA, IBI, etc.).
Recerca de Notari.
Compra-vendes.
Pisos.
Edificis amb o sense arrendataris.
Oficines i despatxos.
Places d’aparcament.
Locals comercials i magatzems.
Solars.
Permutes.
Valoracions.
Estudis de Rendibilitat.
Traspassos.
Assessorament Jurídic.