fbpx

msn

En compliment de l'obligació d'informació general continguda en l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, i de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protección de Datos, l'informem que les dades personals recollides en aquest formulari seran tractades de forma confidencial i passaran a formar part d'un fitxer titularitat de Viu Bé Administració de Finques S.L. per a la gestió administrativa i de clients. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades, dirigint un escrit signat per l'interessat i acompanyat de DNI o document acreditatiu de la seva identitat a Viu Bé Administració de Finques S.L, amb domicili a Carrer Onofre Arnau, 37, Mataró, o mitjançant correu electrònic a l'adreça info@viubeadministradors.com