Consells per a la convivència veïnal

 v1ub34dm  0comments  28.11.2016

Conviure en un edifici pot resultar molt fàcil amb simples normes de convivència. Tan sols cal pensar en allò que no ens agradaria que ens passes i tot resulta més senzill.

Convivència Veïnal

A. Ús de terrasses i balcons. Un dels conflictes més habituals resulten aquells objectes que cauen als pisos inferiors. Per aquest motiu cal mantenir aquests espais endreçats evitant tots aquells objectes que puguin caure o causar problemes a la resta de veïns. Regar les plantes a deshores, espolsar estovalles o deixar cendrers amb burilles que puguin caure, son coses que cal evitar per afavorir la convivència. Cal tenir en compte que terrasses i balcons son espais comuns, normalment d’ús privatiu, per tant és responsabilitat d’aquell que en fa ús mantenirlos en perfecte estat i lliures d’objectes perillosos.

convivencia veinal

B. Cuinar en llocs inadequats. Cal evitar el ús de materials inflamables o estris inadequats a l’hora de cuinar, ja que poden suposar un perill real per a la resta de veïns, ja sigui per el perill d’incendi o per els fums mal evacuats. Això inclou el ús de barbacoes en balcons o terrasses.

C. Brutícia i plagues. El cúmul de farines, menjar en mal estat o brossa, pot afavorir la proliferació de plagues d’insectesfincas plagues que poden resultar un problema greu al edifici. Cal doncs mantenir el immoble en condicions per evitar les males olors i les plagues d’insectes.        

D. Escales i espais comuns. Si bé es pot pensar que la casa d’un és de la porta endins, cal tenir en compte també que els espais comuns com l’escala, l’ascensor o el vestíbul, també son casa nostra. Per tant, cal tenir cura no tan sols de netejar si no de no embrutar, a més de procurar mantenir el elements de la comunitat en perfecte estat. Evidentment qualsevol pot tenir un accident en un moment determinat, però no cal esperar que ho netegi algú altre. Deixem els espais tant nets i cuidats com ens agradaria trobar-los.

E. Brosses i eliminació de residus. Cal utilitzar els contenidors que es troben a la via pública, mantenint també tots els espais nets de residus que puguin ser molestos, com mobles o brossa a les papereres del voltant. Evitar que els animals domèstics facin les seves necessitats als voltants de l’edifici i utilitzar altres espais habilitats o més adequats que el portal. Recollir els excrements evitarà situacions desagradables per altres persones.

F. Sorolls. La distribució dels pisos o aquells materials emprats per la seva construcció poden resultar un problema si no es té en compte que potser molt a prop hi ha una habitació on el veí pot estar descansant. Cal evitar sobretot sorolls entre les 21h de la nit i les 8h del matí, horari de descans. També cal tenir en compte que potser hi ha nadons o gent malalta que precisen tranquil·litat. Aquests sorolls inclouen obres o moviment de mobles o cadires.

convivencia veinal G. Comunitat de veïns. La gestió de la comunitat és cosa de tots, per tant resulta molt important implicar-se en les reunions i participar-hi activament. Entenem que la “feina” de president pot resultar molt dura si hi ha problemes a la comunitat, per tant com més gent s’impliqui i ajudi, més lleugera és la càrrega. Un administrador pot controlar la logística i l’economia de la comunitat, però està cec si els ulls que hi ha a l’edifici no el guien.

H. Antenes. Tots els edificis tenen i han de tenir unes “normes” a l’hora de passar cables d’antena o instal·lar parabòliques. Cal mantenir aquest ordre per evitar el caos i els cables desconeguts que recorren façanes i celoberts. Si hom vol una instal·lació que no es troba a la comunitat, cal informar a la mateixa per decidir o establir els llocs de pas o de instal·lació d’aquests element. Cal també que aquestes instal·lacions les realitzi el industrial habitual de la comunitat per mantenir l’ordre establert.

convivencia veinal I. Sorolls a l’espai públic. A tenir en compte per tots aquells propietaris de locals on hi pugui haver negocis. Cal respectar escrupolosament el horari de descans veïnal en quant a sorolls que pugui ocasionar el negoci o els seus usuaris.

J. Filtracions d’aigua. Cal vetllar per el bon manteniment d’aquells espais per on circula aigua, sigui la cuina, la banyera o altres desaigües. Mantenir les juntes en bon estat pot evitar problemes molt molestos d’humitats i lesions al edifici, també plagues d’insectes. Es recomana un repàs de les juntes del bany, cuina i aixetes un cop cada dos anys.

convivencia vecinal K. Bicicletes. Cal mantenir les bicicletes en els espais adaptats per a elles, si n’hi ha, i tenir especial cura en el vestíbul o passadissos a l’hora de traslladar-les. Una rodera de bicicleta a la paret suposa tenir que pintarla per eliminar la marca a més de causar una impressió de deixadesa en l’edifici.

Seguir aquest conjunt de consells i les normes de la comunitat fan que la convivència sigui més agradable per tothom. Esperem que els siguin d’utilitat a mode de recordatori.

GRÀCIES PEL TEU TEMPS!

       
 , ,

Post A Comment