msn

Si disposa d’una propietat, o vàries, que desitja llogar, encarregui’ns la comercialització i posterior administració de la mateixa. Comprovarà la qualitat de la nostra gestió.

 

Els serveis d’Administració de Lloguers comprenen:

 • Signatura dels contractes d’arrendament
 • Canvis de noms dels subministres
 • Emissió i cobrament dels rebuts de Lloguer
 • Notificacions a l’inquilí revisions de renda, Imposats i Taxes
 • Seguiment d’avaries i tracte amb els industrials
 • Incidències amb la Companyia d’Assegurances
 • Rescissió de contractes i verificació finca
 • Gestió, Ingrés i Cancel·lació de fiances a l’INCASOL
 • Liquidacions d’Ingressos i Despeses de forma periòdica
 • Comercialització de la finca quan quedi lliure

 

Un cop el contracte a estat signat:

 • Gestions en Administració Pública (hisenda, INCASOL, etc.)
 • Liquidacions trimestrals
 • Gestió del manteniment, reparació i/o averies si en calen
 • Tramitació judicial per a desnonaments i gestions similars