fbpx

msn

msn

Administració de Lloguers

Serveis

Si disposa d’una propietat, o vàries, que desitja llogar, encarregui’ns la comercialització i posterior administració de la mateixa. Comprovarà la qualitat de la nostra gestió. Sempre atents a les últimes novetats legals, fiscals, subvencions, regulacions etc., per al seu major profit.

Els serveis d’Administració de Lloguers comprenen:

Signatura dels contractes d’arrendament en les condicions i pactes que es determinin.

Canvis de noms dels subministres.

L’emissió i cobrament dels rebuts de Lloguer.

Notificacions a l’inquilí revisions de renda i repercussions Imposats i Taxes.

Seguiment d’avaries i tracte amb els industrials.

Incidències amb la Companyia d’Assegurances.

Rescissió de contractes i verificació finca.

Gestió, Ingrés i Cancel·lació de fiances a l’INCASOL.

Liquidacions d’Ingressos i Despeses de forma periòdica en la forma que es determini.

La comercialització de la finca quan quedi lliure.

Un cop el contracte a estat signat:

  1. Gestions en Administració Pública (hisenda, INCASOL, etc.)
  2. Liquidacions trimestrals.
  3. Gestió del manteniment, reparació i/o averies si en calen.
  4. Tramitació judicial per a desnonaments, així com altres gestions similars.