msn

msn

Administració de Lloguers

Serveis

Si disposa d’una propietat, o vàries, que desitja llogar, encarregui’ns la comercialització i posterior administració de la mateixa. Comprovarà la qualitat de la nostra gestió. Sempre atents a les últimes novetats legals, fiscals, subvencions, regulacions etc., per al seu major profit.
Els serveis d’Administració de Lloguers comprenen:
Signatura dels contractes d’arrendament en les condicions i pactes que es determinin.
Canvis de noms dels subministres.
L’emissió i cobrament dels rebuts de Lloguer.
Notificacions a l’inquilí revisions de renda i repercussions Imposats i Taxes.
Seguiment d’avaries i tracte amb els industrials.
Incidències amb la Companyia d’Assegurances.
Rescissió de contractes i verificació finca.
Gestió, Ingrés i Cancel·lació de fiances a l’INCASOL.
Liquidacions d’Ingressos i Despeses de forma periòdica en la forma que es determini.
La comercialització de la finca quan quedi lliure.
Un cop el contracte a estat signat:

Gestions en Administració Pública (hisenda, INCASOL, etc.)
Liquidacions trimestrals.
Gestió del manteniment, reparació i/o averies si en calen.
Tramitació judicial per a desnonaments, així com altres gestions similars.